Společnost – základní informace

Poradenská společnost AUROS PB s. r. o. poskytuje svým klientům od svého založení v roce 2000 služby související se zvyšováním jejich konkurenceschopnosti. Dokážeme pomoci firmám ve fázi rozvoje nebo tam, kde odbornost vedoucích pracovníků není vyvážena znalostmi či zkušenostmi s řízením firmy. Naším příspěvkem může být také pomoc při zavádění a zlepšování systému managementu se zaměřením na oblast kvality (spokojenosti zákazníků), ochrany životního prostředí nebo bezpečnosti práce.

Manažerské poradenství zahrnuje jasné určení firemní strategie, nastavení fungující organizační struktury postavené na definování procesů i podporu při vymezení odpovědností a pravomocí pracovníků.

Při postupu podle mezinárodních norem (např. norem řady ISO 9000, ISO 14000 či normy ISO 45001)zajišťujeme provedení certifikace akreditovaným certifikačním orgánem, obvykle s mezinárodní působností.

V oblasti podnikové ekologie (ochrany životního prostředí) a bezpečnosti práce (BOZP) poskytujeme komplexní poradenské služby zajišťující trvalé plnění právních požadavků.

Pracujeme pro firmy všech velikostí a oborů. Zvláštní pozornost věnujeme malým firmám. Mezi našimi klienty najdete řadu firem s deseti až patnácti zaměstnanci, i když více zákazníků představují podniky s dvaceti až šedesáti pracovníky. Nechybí ani velké společnosti s řadou provozů na více lokalitách, širokým spektrem činností a stovkami zaměstnanců.

V současnosti k našim zákazníkům patří výrobní podniky (například v oblasti strojírenství, kovovýroby, elektrotechniky, zpracování plastů i speciálních výrob), stavební společnosti (včetně dodavatelů navazujících prací), dodavatelé služeb s různým zaměřením i obchodní organizace. Díky individuálnímu přístupu dokážeme naplnit požadavky podniků s vysoce specializovanou činností.

Působíme v celé České republice. Naše zákazníky najdete zejména v Čechách.