Poradci

Základem naší práce jsou poradci – odborníci, kteří nás reprezentují u našich zákazníků. Na výsledcích jejich práce závisí spokojenost zákazníka. Proto poradce pečlivě vybíráme, jejich práci hodnotíme a podporujeme stálé zvyšování jejich profesionální úrovně.

Poradci odpovídají za naplnění cílů spolupráce s klientem. Tyto cíle obvykle zahrnují dosažení či udržení certifikace systému managementu, ale v mnoha případech sahají mnohem dále. Stále více podniků chápe a využívá nástroje managementu ke skutečnému prospěchu svých zákazníků, zaměstnanců i majitelů.

Podrobnější informace o našich poradcích sdělujeme klientům na základě uzavřené smlouvy, která upravuje ochranu předávaných informací. Náš zákazník si vybírá nejen poradenskou společnost s komplexní nabídkou, ale také konkrétní partnery, s nimiž bude postupovat k dosažení stanovených cílů.